Malo brže do olakšica

03.03.2022. Revija SAT


Država pripremila 150 miliona dinara za pomoć pri kupovini novih ekološki čistijih vozila i propisala malo jednostavniju proceduru za dobijanje subvencija, a ključna stvar je što će kupljeni automobil moći da se registruje i pre nego što Ministarstvo životne sredine uplati iznos subvencije.
Kao što je najavljeno još prošle jeseni, država je i za ovu godinu izdvojila određena sredstva za subvencionisanu kupovinu ekološki naprednijih vozila. Iz budžeta je namenjeno ukupno 150 miliona dinara za pomoć pri kupovini novih električnih i hibridnih vozila, a tekst uredbe o uslovima i načinu dodele ovih sredstava, malo je izmenjen tako da je kompletna procedura donekle ubrzana i pojednostavljena. Najznačajnija promena u odnosu na prošlogodišnje uslove je ta što više neće morati da se čeka uplata subvencije da bi se vozilo registrovalo.


Registracija i pre odobrenja


– Ranije niste smeli da registrujete vozilo sve dok vam iz Ministarstva životne sredine ne jave da je vaš zahtev došao na red i da je iznos subvencije uplaćen na račun prodavca jer je u suprotnom pretila opasnost da vam subvencija bude odbijena iako je zahtev prvobitno prihvaćen.
„Subvencije se ne odobravaju za kupovinu takozvanih blagih hibrida koji se ne mogu kretati samo na električni pogon bez pomoći motora sa unutrašnjim sagorevanjem“
Ministarstvo je sada prihvatilo naš predlog tako da će ubuduće biti neophodno samo da vozilo bude potpuno novo i neregistrovano u momentu kada se podnosi zahtev, a ako ga kupac eventualno preuzme i registruje pre nego što Ministarstvo uopšte bude odlučivalo o tom njegovom zahtevu, to više neće biti razlog za odbijanje subvencije. Dakle, prodavcima je sada ostavljena mogućnost da se dogovore sa kupcem o vremenu i načinu isporuke vozila na način koji njima odgovara bez obaveze da čekaju isplatu subvencionisanog dela cene – kaže Aleksandra Graovac, generalni sekretar Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova.
Prema njenim rečima, iako na prvi pogled deluje malo verovatno da bi bilo koji prodavac pristao da isporuči vozilo pre nego što mu bude isplaćena puna cena, u Asocijaciji kažu da je cilj ove promene da se kupcu omogući da što pre dođe do vozila i da ne mora da čeka mesec ili dva duže nego što je potrebno. A da li će kupac naplatiti punu cenu i sa prodavcem napraviti neki dodatni ugovor kojim se obavezuje da će mu vratiti subvencionisani deo, nakon što mu uplata iz Ministarstva legne na račun, ili će se na neki drugi način obezbediti, to je njihova stvar.
Iznosi ostali isti
Subvencionisana kupovina vozila sprovodi se isplatom iznosa po kategorijama vozila po srednjem dnevnom kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate kupoprodajne cene. Konkretni iznosi subvencija su isti kao i u prethodne dve godine:


250 € za mopede i lake tricikle
500 € za motocikle, teške tricikle, lake i teške četvorocikle
2.500 € za hibride sa emisijom CO2 do 140 g/km
3.500 € za plag-in hibride sa emisijom CO2 do 50 g/km
5.000 € za električna vozila
Samo za vozila na lageru


Druga važna promena koja možda i ne odgovara toliko prodavcima koliko kupcima, glasi da će zahtev za subvenciju moći da se podnese samo za vozila koja su na lageru, odnosno koja se već nalaze u Srbiji. Jasno je da će se na taj način izbeći dodatno čekanje na isporuku, ali će prodavci, s obzirom na aktuelne probleme sa dobavljanjem novih modela i produženim rokovima isporuke, morati dodatno da se potrude da malo popune lagere, što mnogima neće biti baš lako.
Radi ubrzavanja procedure odobrenja subvencija i otklanjanja nedostataka uočenih u prethodnom periodu, predstavnici Ministarstva životne sredine su izmenili još neke delove Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine vozila na električni i hibridni pogon.
Na primer, rok za dostavu dokumenata po odobrenju rešenja skraćen je sa 30 na 15 dana, navedeno je gde se pribavljaju neka od neophodnih dokumenata, a ukoliko se prekorači rok za dopunu svih potrebnih dokumenata, rešenje će moći da bude poništeno. Zatim, u dokumentaciji koja se podnosi, mora da se navede i lizing kuća, ukoliko se radi o lizingu, a to se ranije dostavljalo tek posle donošenja rešenja, što je nepotrebno odugovlačilo postupak. Zahtevi koji su stigli posle 1.novembra, prethodne godine biće razmatrani po novoj Uredbi, tako da će i oni koji su podneti sa zakašnjenjem, ipak biti razmatrani, a u novoj Uredbi objavljen je i obrazac na kojem se podnosi zahtev.
U Srpskoj asocijaciji uvoznika vozila i delova kažu da će pokušati da organizuju još jedan zajednički radni sastanak na kojem bi učestvovali svi zainteresovani uvoznici i na kojem bi im nadležni iz Ministarstva životne sredine dodatno pojasnili čitavu proceduru, kako bi svi bili upućeni i kako bi čitav postupak što lakše i brže tekao.


Šta se može sa 150 miliona
Prema informacijama iz Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova, interesovanje za subvencionisanu kupovinu električnih vozila na dva i tri točka je do sada bilo neznatno, verovatno zbog komplikovane procedure u koju potencijalni kupci nisu hteli da se upuštaju da bi uštedeli 250 ili 500 evra. U svakom slučaju, iznos ovogodišnje subvencije od 150 miliona dinara, po zvaničnom srednjem kursu od 117,58 dinara za jedan evro, je 1.275.727 evra. Puno toga može da se sve subvencioniše tom količinom novca. Recimo, sa 150 miliona dinara, prema odluci da se sa 5.000 EUR pomogne kupovina električnog automobila, 3.500 EUR plag-in hibrid, i sa 2.500 hibridi, dovoljno je za subvencionisanje:
255 električnih automobila,
ili
364 plag-in hibrida sa emisijom CO2 do 50 g/km,
ili
510 hibridnih vozila sa emisijom CO2 do 140 g/km

Share your love