Politika privatnosti

Politika privatnosti E-Mobilnost

Politika privatnosti ima za cilj da Vas informiše koje podatke prikupljamo o Vama, kako koristimo te podatke kao i da Vam pruži ostale bitne informacije za ostvarivanje Vaših prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Naša politika privatnosti obezbeđuje zakonito i transparentno prikupljanje podataka, ograničenost čuvanja i bezbednost podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) i Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije (GDPR).

O POLITICI PRIVATNOSTI

Politika privatnosti ima za cilj da Vas informiše koje lične podatke prikupljamo, kako koristimo te podatke kao i da Vam pruži ostale bitne informacije za ostvarenje Vaših prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Naša Politika privatnosti definiše odnos prema podacima o ličnosti koje posedujemo u cilju poštovanja prava na privatnost koje je zagarantovano međunarodnim i domaćim propisima.

U cilju poštovanja načela obrade podataka definisanih u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), naša Politika privatnosti obezbeđuje zakonito i transparentno prikupljanje podataka, precizno određenu svrhu obrade uz korišćenje najmanjeg mogućeg obima podataka za ispunjenje iste, tačnost podataka, ograničenost čuvanja i bezbednost podataka.

Ovom Politikom privatnosti Vas obaveštavamo o svrsi obrade, načinu obrade, vrstama podataka o ličnosti koje obrađujemo, pravnom osnovu obrade, primaocima kojima se podaci o ličnosti otkrivaju, roku čuvanja podataka, Vašim pravima, postojanju automatizovanog donošenja odluka, prenosu Vaših podataka u druge države i bezbednosnim merama koje primenjujemo.

PODACI O RUKOVAOCU VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Odgovoran za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je

Udruženje vozača električnih vozila

Adresa: Časlava Veljića 53v, Beograd

Email: nebojsa@emobilnost.rs

Kontakt: Nebojša Margetić

KAKO PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO VAŠE LIČNE PODATKE?

Učešće u akcijama i aktivnostima

U svrhu učešća u akcijama ili aktivnostima koje organizujemo (nagradne igre, dečje edukativne radionice i sportske aktivnosti, takmičenja i dr.), Vaše lične podatke odnosno lične podatke Vašeg deteta (ime i prezime, e-mejl) obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka. U zavisnosti od vrste akcije ili aktivnosti, uz Vaš pristanak, obrađujemo i druge lične podatke (uzrast, pol, fotografija, broj računa u banci). Vaše lične podatke odnosno lične podatke Vašeg deteta čuvamo do ispunjenja svrhe, opoziva pristanka na obradu ili završetka akcije, nakon čega ih brišemo. Ukoliko je akcija ili aktivnost nagradnog karaktera, podatke o dobitniku novčanih nagrada čuvamo u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Slanje NEWSLETTER-a

Na osnovu Vašeg pristanka odnosno prijavljivanja na ovu uslugu davanjem e-mejl adrese, dobijate mogućnost da Vas obaveštavamo o aktivnostima u okviru tržnog centra, novootvorenim radnjama i lokalima, novim proizvodima i kolekcijama, kao i pogodnostima prilikom kupovine. U svakom trenutku se možete odjaviti od ove usluge odnosno povući pristanak putem e-mejla koji smo Vam poslali.

Pružanje informacija putem „kontakt“ internet stranice

U cilju pružanja informacija na Vaš zahtev, a koje su od značaja za rad tržnog centra, Vašu e-mejl adresu i eventualno druge lične podatke koje ste nam ostavili prikupljamo na osnovu našeg legitimnog interesa da Vam pružimo ili unapredimo usluge. Vaše lične podatke čuvamo 1 godinu.

KOME OTKRIVAMO VAŠE LIČNE PODATKE?

U cilju pružanja naših usluga i ispunjavanja obaveza, Vaše lične podatke radi dalje obrade možemo otkriti:

• Udruženju vozača električnih vozila

• partnerima sa kojima sprovodimo akcije i aktivnosti;

• pravnom licu angažovanom za elektronsku komunikaciju i e-marketing;

NAČIN ČUVANJA I BEZBEDNOST VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Bezbednost Vaših ličnih podataka je za nas veoma važna. Zbog toga biramo obrađivače koji primenjuju adekvatne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo otklonili rizike od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja podataka o ličnosti ili neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti.

Naši obrađivači održavaju optimalan nivo bezbednosti i poverljivosti ličnih podataka najsavremenijom arhitekturom servisa, uzimajući u obzir raspoloživost, integritet i sigurnost ličnih podataka. To se postiže korišćenjem različitih tehnologija, kao što su upotreba lozinke, šifrovanje, ograničavanje i evidentiranje pristupa ličnim podacima, upotrebom zaštitnog zida (firewall), zaštitom od prestanka servisa (DDoS), kreiranjem rezervne kopije podataka, zaštitom od virusa i spam-a, upotrebom HTTPS protokola, redundantnim sistemom za čuvanje podataka, kontinualanim nadzorom sistema i servisa, kao i ostalim tehnologijama korišćenim za omogućavanje bezbednog korišćenja servisa.

Ipak, prenos podataka preko interneta nikada ne može biti potpuno siguran i pored svih preduzetih mera bezbednosti. Iako sledimo opšteprihvaćene sigurnosne standarde da bismo zaštitili lične podatke koje su nam dostavljene, nije moguće garantovati sigurnost ili integritet informacija na internetu. Zbog toga Vam preporučujemo da preduzmete mere zaštite kako biste zaštitili svoje podatke, uključujući zaštitu lozinki, korišćenje bezbednih mreža za pristup internetu i odjavu iz mrežnih usluga kada ste izvan svog uređaja. S tim u vezi, rizik zloupotrebe podataka snosi i davalac podataka.

Vaše lične podatke čuvamo u Republici Srbiji.

VAŠA PRAVA

U cilju zaštite Vašeg prava na privatnost obaveštavamo Vas da imate pravo da nam se obratite putem e-mejla i da od nas tražite uvid u Vaše lične podatke, ažuriranje ili brisanje Vaših ličnih podataka. Takođe, imate pravo da tražite da se ograniči obrada Vaših ličnih podataka, pravo da povučete pristanak na obradu (u kom slučaju ćemo prestati sa obradom ako je pristanak jedini osnov obrade), pravo da nam uložite prigovor na obradu kao i da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Udruženje vozača električnih vozila bi cenilo napor da nam se obratite pre podnošenja pritužbe Povereniku, kako bismo probali da otklonimo problem.

VEZA SA DRUGIM INTERNET STRANAMA

Naša internet stranica sadrži vezu ka drugim internet stranicama. Te internet stranice mi ne kontrolišemo i ovo obaveštenje o privatnosti se ne odnosi na te stranice. Mi nismo odgovorni za obradu podataka o ličnosti koju vrše druge internet stranice.

POLITIKA KOLAČIĆA

O kolačićima koje koristi naša internet stranica možete videti na sledećem linku POLITIKA KOLAČIĆA